| www.bardowie.art.pl |

Regulamin IX Ogólnopolskiego Festiwalu im. JONASZA KOFTY „MOJA WOLNOŚCI” 2015
środa, 14 stycznia 2015

REGULAMIN IX Ogólnopolskiego Festiwalu im. JONASZA KOFTY „MOJA WOLNOŚCI” 2015

organizator:
Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów
ul. Góralska 3/38
01-112 Warszawa
tel. 726 55 60 12
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


oraz:
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Podskarbińska 2
03-833 Warszawa
tel. (22) 277 08 20
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

1. Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” organizowany przez Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów oraz Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy jest otwartym konkursem wokalnym dla zespołów oraz solistów amatorów i profesjonalistów.
2. Uczestnicy: młodzież od lat 16 oraz osoby dorosłe.
3. Nieletni uczestnicy konkursu mają obowiązek przebywania pod opieką instruktorów lub opiekunów.
4. Podczas festiwalu uczestnicy zaprezentują dwa utwory słowno-muzyczne:
a) autorstwa Jonasza Kofty (czasie konkursu istnieje możliwość zaprezentowania własnej muzyki do utworów Jonasza Kofty. W przypadku nagranych utworów i powielania ich na różnego typu nośnikach, wymagana jest zgoda dotychczasowego kompozytora muzyki oraz spadkobierców autora),
b) własnego autorstwa powstałe w poetyce Jonasza Kofty,
c) innych autorów piszących o tematyce szeroko pojętej wolności (wolności słowa, jednostki, narodów…),
punkty a, b i c mogą przenikać się.
Jury Kwalifikujące uczestników do Koncertu Konkursowego, biorąc pod uwagę walory artystyczne nadesłanych materiałów, może zakwalifikować do udziału w konkursie utwory w pełni autorskie powstałe w poetyce Patrona Festiwalu oraz odrzucić z powodów poza artystycznych propozycje, które odbiegają od w/w kryteriów festiwalu.

 

5. Uczestnicy zgłaszają swój udział w festiwalu nadsyłając Karty Zgłoszeń (wg załączonego wzoru) oraz materiał dźwiękowy CD z zarejestrowanymi piosenkami zgłoszonymi na festiwal do dnia 07 maja 2015 roku, na adres: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa.
6. Na podstawie nadesłanych materiałów Jury zakwalifikuje wykonawców do Koncertu Konkursowego. W przypadkach uzasadnionych artystycznie, Jury Kwalifikujące może dopuścić do udziału w konkursie solistów, którzy wykorzystują podkłady muzyczne na CD.
7. Festiwal odbędzie się w dniach 30 i 31 maja 2015 roku w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa.
8. Koncert Konkursowy odbędzie się 30 maja 2015 roku, godz. 15:00, według harmonogramu ustalonego przez Jury i przekazanego uczestnikom najpóźniej na tydzień przed datą Festiwalu. W czasie obrad jury Koncertu Konkursowego, zostanie wystawiony musical - oratorium „Kolęda Nocka” Ernesta Brylla i Wojciecha Trzcińskiego w wykonaniu młodzieży MDK „Ochota”. Przybliżona godzina rozpoczęcia musicalu to godzina 19.00.
9. W Karcie Zgłoszenia uczestnicy zobowiązani są precyzyjnie określić:
- rider techniczny zespołów i muzyków towarzyszących solistom,
- wykonawcę, tytuły piosenek, autorów, czas trwania, kolejność wykonywania utworów oraz kontakt (tel. i mailowy) do uczestnika konkursu lub opiekuna.
10. Zgłoszenia winny być nadsyłane tradycyjną pocztą lub dostarczone osobiście do Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2, do pokoju 211.
11. Uczestników festiwalu oceniać będzie Jury w składzie: Jadwiga Kofta, Krzysztof Heering, Jerzy Mamcarz, Stanisław Klawe, Jacek Bukowski, Paweł Sztompke, Andrzej Zakrzewski i Roman Ziemlański.
Dopuszcza się ważność werdyktu Jury w składzie nie mniejszym niż 5 osób.
12. Jury przyzna I, II, III miejsca (Złoty, Srebrny i Brązowy Klucz) oraz wyróżnienia, którymi będzie zaproszenie do Koncertu Finałowego z udziałem artystów Warszawskiej Sceny Bardów.
13. W swojej ocenie Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru dostosowany do możliwości wokalnych,
- walory głosowe,
- dykcja,
- muzykalność,
- interpretacja piosenek konkursowych,
- walory artystyczne utworów autorskich,
- osobowość sceniczna.
14. Werdykt Jury, będący jednocześnie zaproszeniem do Koncertu Finałowego, zostanie przekazany uczestnikom w dniu Koncertu Konkursowego, godzinę po zakończeniu przesłuchań oraz opublikowany na www.cpk.art.pl.
- I nagroda - Złoty Klucz – 2 500 PLN
- II nagroda - Srebrny Klucz – 1 000 PLN
- III nagroda - Brązowy Klucz – 500 PLN
Kwoty nagród są kwotami brutto.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
15. Laureaci konkursu mają obowiązek udziału w Koncercie Finałowym.
16. Koncert Finałowy w którym wystąpią Laureaci oraz artyści Warszawskiej Sceny Bardów: Grzegorz Bukała, Andrzej Brzeski, Mirosław Czyżykiewicz, Jerzy Mamcarz, Stanisław Klawe, Robert Janowski, Julianna Grabowska /Złoty Klucz 2014/ oraz Marek Piekarczyk, odbędzie się 31 maja 2015r. o godz. 17:00 w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe w m. st. Warszawy.
18. Organizatorzy zapewniają laureatom tegorocznej edycji konkursu zakwaterowanie w terminie z 30 maja na 31 maja 2015 roku. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia. Nie zwracają także opłat za przejazdy kolejowe, autobusowe, etc.
19. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga zespół Jurorski.
20. Wszystkich informacji dotyczących Konkursu udzielają:
- Jerzy Mamcarz tel. 726 55 60 12 – Warszawska Scena Bardów
- Kamila Korzybska tel. 22 277 08 04- Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Jerzy Mamcarz
Prezes Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Barbara Gebler - Wasiak
Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe. m. st. Warszawy
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Status twórcy profesjonalnego

Informacja dla zainteresowanych, którzy nie posiadają statusu twórcy profesjonalnego, a są utalentowanymi autorami tekstów piosenek, wierszy lub większych form literackich.

Na stronie www.zakr.pl jest Deklaracja członkowska w zakładce "Dokumenty do pobrania". Należy przedstawić swoją drogę artystyczną, dołączyć 10 tekstów piosenek, wierszy lub 2 utwory reprezentujące duże formy literackie oraz uzyskać podpisy dwóch członków wprowadzających. Najważniejsze są kryteria literackie, w innych przypadkach mogę pomóc. W aktualnej kadencji jestem przew. Literackiej Komisji Kwalifikacyjnej Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR. W przypadku dodatkowych pytań można pisać do mnie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub kontaktować się przez stronę www.mamcarz.art.pl.

Piszcie. Przeprowadzę Was przez jezioro bezpieczną ścieżką. Najbliższe zebranie komisji planuję pod koniec marca.


aktualizacja: 22.01.2015


 

wstecz