| www.bardowie.art.pl |

REGULAMIN XII Ogólnopolskiego Festiwalu im. JONASZA KOFTY „MOJA WOLNOŚCI” 2018
wtorek, 09 stycznia 2018

Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” organizowany przez Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów oraz Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy jest otwartym konkursem wokalnym dla zespołów oraz  solistów amatorów i profesjonalistów
Organizator:
Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów
ul. Góralska 3/38
01-112 Warszawa
tel. 726 55 60 12
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
oraz:
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Podskarbińska 2
03-833 Warszawa
tel. (22) 277 08 20
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

REGULAMIN XII Ogólnopolskiego Festiwalu im. JONASZA KOFTY „MOJA WOLNOŚCI” 2018
1. Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” organizowany przez Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów oraz Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy jest otwartym konkursem wokalnym dla zespołów oraz  solistów amatorów i profesjonalistów.
2. Uczestnicy: młodzież od lat 16 oraz osoby dorosłe.
3. Nieletni uczestnicy konkursu mają obowiązek przebywania pod opieką instruktorów lub opiekunów.
4. Wykonawcy zobowiązani są do wykonania min. jednego utworu Jonasza Kofty
5. Podczas festiwalu uczestnicy zaprezentują dwa utwory słowno-muzyczne:
a) autorstwa Jonasza Kofty (czasie konkursu  istnieje  możliwość  zaprezentowania własnej muzyki do utworów Jonasza Kofty. W  przypadku nagranych utworów i powielania ich na różnego typu nośnikach, wymagana jest zgoda dotychczasowego kompozytora  muzyki  oraz  spadkobierców autora),
b) utwór własnego autorstwa powstały w poetyce Jonasza Kofty lub utwór innych autorów piszących o tematyce szeroko pojętej wolności (wolności słowa, jednostki, narodów…)
Jury Kwalifikujące uczestników do Koncertu Konkursowego może odrzucić z powodów pozaartystycznych propozycje, które odbiegają od w/w kryteriów festiwalu.
6. Uczestnicy zgłaszają swój udział w festiwalu nadsyłając Karty Zgłoszeń (wg załączonego wzoru) oraz materiał dźwiękowy CD z zarejestrowanymi piosenkami zgłoszonymi na festiwal do dnia 10 maja 2018 roku, na adres: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833  Warszawa.
7. Na podstawie nadesłanych materiałów jury zakwalifikuje wykonawców do Koncertu Konkursowego. W przypadkach uzasadnionych artystycznie, Jury Kwalifikujące może dopuścić do udziału w konkursie solistów, którzy wykorzystują podkłady muzyczne na CD.  Jury  oczekuje, że  prezentacja  laureatów  w  Koncercie  Finałowym  będzie  w  oprawie  muzycznej  identycznej  jak  w  czasie  konkursu.
8. Festiwal odbędzie się w dniach  02 i 03 czerwca 2018 roku w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa.
9. Koncert  Konkursowy odbędzie się 02 czerwca 2018 roku, godz. 15:00, według harmonogramu ustalonego przez jury i przekazanego uczestnikom najpóźniej na tydzień przed datą Festiwalu.
10. W  Karcie  Zgłoszenia  uczestnicy  zobowiązani  są  precyzyjnie  określić:
- rider techniczny zespołów i  muzyków  towarzyszących solistom,
- wykonawcę, tytuły piosenek, autorów, czas trwania, kolejność wykonywania utworów  oraz  kontakt (tel. i mailowy)  do  uczestnika  konkursu  lub  opiekuna.
11. Zgłoszenia  winny  być  nadsyłane  tradycyjną  pocztą lub dostarczone osobiście do Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2, do pokoju 211.
12. Uczestników festiwalu oceniać będzie Jury w składzie: Jadwiga Kofta, Krzysztof  Dzikowski, Krzysztof  Heering, Jerzy Mamcarz, Stanisław  Klawe, Jan Kazimierz Siwek, Roman Ziemlański
Dopuszcza się ważność werdyktu  Jury w składzie nie mniejszym niż 4 osoby.
13. Jury przyzna I, II, III miejsca (Złoty, Srebrny i Brązowy Klucz), Nagrodę  ZASP za  najlepszą  interpretację  utworu  Jonasza Kofty, Kryształowy Kamerton, nagroda ZAKR, za  zaśpiewanie najlepszego utworu autorskiego  lub  współautorskiego  oraz wyróżnienia, którymi  będzie 
zaproszenie  do  Koncertu  Finałowego  z  udziałem  artystów  Warszawskiej  Sceny  Bardów.
14. W swojej ocenie Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru dostosowany  do  możliwości wokalnych,
- walory głosowe,
- dykcja,
- muzykalność,
- interpretacja piosenek konkursowych,
- walory  artystyczne  utworów  autorskich,
- osobowość  sceniczna.
15. Werdykt Jury, będący jednocześnie zaproszeniem do Koncertu Finałowego, zostanie przekazany uczestnikom w dniu Koncertu Konkursowego, godzinę po zakończeniu przesłuchań oraz opublikowany na www.cpk.art.pl.
- I nagroda - Złoty Klucz – 2 500 PLN
- II nagroda - Srebrny Klucz – 1 000 PLN
- III nagroda - Brązowy Klucz – 500 PLN
Kwoty nagród są kwotami brutto.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
16. Laureaci konkursu mają obowiązek udziału w Koncercie Finałowym.
17. Koncert Finałowy w którym wystąpią Laureaci 2018 oraz artyści Warszawskiej Sceny Bardów: Krzysztof  Daukszewicz, Jerzy Filar,  Jerzy Mamcarz, Stanisław Klawe oraz  Krystyna Prońko, Leszek Wójtowicz /Piwnica pod Baranami/, Alek Nowacki /Homo Homini/ i Paulina Serwatka /Złoty Klucz 2017/, odbędzie się 03  czerwca  2018r. o godz. 17:00   w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe w m. st. Warszawy.
18. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga zespół Jurorski.
19. Wszystkich informacji dotyczących Konkursu udzielają:
-  Jerzy Mamcarz tel. 726 55 60 12 – Warszawska Scena Bardów
- Kamila Korzybska tel. 22 277 08 04- Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Jerzy  Mamcarz
Prezes Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów  
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Barbara Gebler - Wasiak
Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe. m. st. Warszawy 
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


pobierz [karta zgłoszeń] ,   [Regulamin] 

wstecz